Artikler

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Wednesday, March 15, 2023

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på nogle af de oftest stillede spørgsmål om sikkerhedsrunderinger.

Hvorfor laver vi sikkerhedsrunderinger?

Sikkerhedsrunderinger, eller arbejdsmiljøgennemgange, bruges af arbejdsmiljøgruppen til at overvåge arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Det er et proaktivt redskab i arbejdet mod en sund sikkerhedskultur. Målet med sikkerhedsrunderinger er at forebygge arbejdsulykker, ved at udpege og fjerne mulige årsager til ulykker i det fysiske arbejdsmiljø.


Jf. Arbejdsmiljøloven er det et krav at;

  • Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt (§15)
  • Arbejdslederen skal kontrollere, at sikkerhedsforanstaltningerne virker (§26)
  • De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt (§28)

Sikkerhedsrunderinger kan være et essentielt værktøj til at undersøge om disse lovkrav efterleves, samt undersøge øvrige udvalgte forhold.

Runderingen foretages bl.a. med henblik på at kontrollere om hjælpemidler anvendes, om personlige værnemidler og procesudsug benyttes, og om der er ryddet tilstrækkeligt op. Samtidig er værktøjet godt til at lave opfølgning fra forrige runderinger og dermed følge udviklingen.

Under sikkerhedsrunderinger får medarbejderne og arbejdsmiljøgruppen derudover rig mulighed for at lære hinanden at kende.


Hvor ofte skal vi lave runderinger?

Der foreligger ingen lovkrav til sikkerhedsrunderinger, og dermed heller ikke hvor ofte de skal gennemføres. Der gælder dog andre regler for byggepladser, hvilket du kan læse mere om her. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at vedtage retningslinjer for hvor ofte de skal gennemføres samt planlægge hvordan alle områder afdækkes bedst muligt. Arbejdsmiljøgruppen skal tage stilling til hvorvidt medarbejderne skal orienteres inden en rundering. Derudover bør runderinger gennemføres på dage, som kan give et oprigtigt billede af arbejdsgangene. I risikofyldte arbejdsgange, f.eks. i produktionsvirksomheder, anbefales det at sikkerhedsrunderinger gennemføres flere gange årligt, hvis man ønsker at vedligeholde en høj arbejdsmiljøstandard. Der bør i øvrigt foreligge skriftlig dokumentation på sikkerhedsrunderingernes gennemførelse.


Hvordan arbejdes der med resultaterne?

Konstaterede problemer ved en sikkerhedsrundering løses “her og nu” hvis muligt. Arbejdsmiljøudvalget eller arbejdsmiljøgruppen færdigbehandler de forhold, hvor der ikke blev iværksat en ”her og nu”-løsning i forbindelse med gennemgangen, og indarbejder forholdene i APV’en, hvis det er nødvendigt. Resultaterne fra sikkerhedsrunderingerne skal bruges til at klarlægge kritiske forhold der skal udbedres. Udbedringen bør foregå gennem handlingsplaner, hvorpå der tilknyttes en eller flere ansvarlige samt deadlines for de forskellige opgaver.


Gør arbejdet med sikkerhedsrunderinger mere effektivt

Det dokumenttunge arbejde med sikkerhedsrunderinger kan i dag gøres langt hurtigere og mere effektivt med et softwaresystem. Brug WORXS til at oprette runderingsskemaer og lad medarbejderne medbringe appen til at udfylde runderingen undervejs. Allerede under runderingens gennemførelse kan arbejdsmiljøgruppen tage næste skridt. Når gruppen registrerer forhold med plads til forbedring, kan de i WORXS vælge at oprette sager, observationer samt nærved ulykker, og vælge om de vil tilknytte et billede. Når runderingen er gennemført, bliver al data overført til systemet, hvorfra der efterfølgende kan oprettes handlingsplaner.

Relaterede artikler

11/12 - 2023

Lovliste – vejen til overensstemmelse

ISO-certificering er en anerkendt standard for overensstemmelse med gældende lovkrav. Gennem implementeringen af ISO-standarder kan virksomheder forbedre deres processer, effektivi...
Læs hele artiklen
16/10 - 2023

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

I 2022 blev mere end 46.000 danskere ramt af arbejdsulykker, der medførte sygefravær, og 43 familier oplevede, at deres nærmeste ikke vendte sikkert hjem fra arbejde. Det er afgøre...
Læs hele artiklen
30/3 - 2023

Om arbejdsulykker og forebyggende indsatser

Indtil de seneste år, har antallet af arbejdsulykker været stort set uændret, på trods af øget fokus på forebyggende metoder. Bliv klogere på, hvilke indsatser der er essentielle ...
Læs hele artiklen
20/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger – med eller uden tjekliste?

Helt konkret kan sikkerhedsrunderinger udføres med eller uden tjekliste. Du tænker måske umiddelbart, at det oplagte valg er at have en tjekliste med. Der er dog fordele og ulemper...
Læs hele artiklen
15/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på no...
Læs hele artiklen
23/1 - 2023

Guide: Opret observationer i WORXS app'en

Med WORXS app'en kan du lynhurtigt oprette observationer, nærvedulykker, APV-sager samt gennemføre sikkerhedsrunderinger. Se videoen, og bliv klogere på hvordan observationer opret...
Læs hele artiklen
12/7 - 2022

ISO 14001 – Miljøledelse

Formålet med en ISO 14001 certificering er, at virksomheden over for sine interessenter kan dokumentere, at den arbejder aktivt på at nå specifikke miljømål og en mere bæredygtig f...
Læs hele artiklen
1/6 - 2022

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne arti...
Læs hele artiklen
24/5 - 2022

APV'ens formål og indhold

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbed...
Læs hele artiklen
21/3 - 2022

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte ...
Læs hele artiklen
Kontakt
Tlf.: +45 70 107 701
kontakt@worxs.dk
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg
CVR: 27927866
Har du spørgsmål?

Tøv da ikke med at kontakte os! Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-14:00

+45 70 107 701 Right arrow