Artikler

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Wednesday, June 1, 2022

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne artikel præsenteres de to metoder, som der arbejdes med i WORXS: Spørgeskemaundersøgelser og løbende APV.

Læs også: APV'ens formål og indhold


APV-spørgeskema

Den klassiske spørgeskemametode er fortsat den mest anvendte metode til kortlægning af APV. Spørgeskemaundersøgelse er en metode, som er relativ nem og på mange måder målbar.

Standard skemaer og eksempler til APV-undersøgelser kan downloades mange steder, og vil dække de mest væsentlige problemstillinger. Det kan dog i mange tilfælde være fordelagtigt at tilpasse spørgeskemaet til den konkrete virksomhed, og i nogle tilfælde endda til de enkelte afdelinger – eksempelvis kan det give mening at have én undersøgelse tilpasset til kontor, sideløbende med én undersøgelse tilpasset til produktionen.


Fordele ved spørgeskemaundersøgelser:

 • Giver god dokumentation
 • Velegnet til gennemgang af fysiske forhold og konkrete emner
 • Mulighed for sammenligning – f.eks. afdelinger imellem

Ulemper ved spørgeskemaundersøgelser:

 • Vi finder problemer ved at kigge tilbage, og arbejder altså reaktivt
 • Spørgsmålene kan ramme ved siden af, eller være forkerte
 • Kan være svært at anvende til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, de bløde værdier, samarbejde, ledelse mm.
 • Kan være vanskeligt for sprogligt udfordrede medarbejdere

Løbende APV

Et spørgeskema kan for mange medarbejdere hurtigt blive tungt og uoverskueligt. For ledelsen kan det samtidig handle om at overholde minimumskravene. Ønsker man i virksomheden at arbejde aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet, kan man derfor overveje andre metoder – heriblandt den løbende APV. Din medarbejder har måske et forslag, men den næste APV-undersøgelse er først om 2,5 år – det lyder ikke helt optimalt, vel?

Tilgangen til den løbende APV skiller sig meget ud fra det traditionelle spørgeskema. I stedet for uanede antal spørgsmål i et skema, bliver medarbejderen præsenteret for en række stikord, som dækker over alle relevante områder. Medarbejderen klikker på det relevante stikord, og beskriver sine forbedringsforslag.

Med den løbende APV kan virksomheden køre en konstant APV-undersøgelse, hvor medarbejderen altså hele tiden har mulighed for at indberette forbedringsforslag. Bemærk dog, at der med den løbende APV dog kun opnås optimal effekt, hvis virksomheden regelmæssigt følger op på de indsendte forbedringsforslag.

Et spørgsmål vi hos WORXS ofte hører når vi præsenterer den løbende APV er ”Er denne metode tilstrækkelig i forhold til lovgivningen vedrørende APV?” – og her er det korte svar: Ja! Den løbende APV opfylder alle lovkrav i samme omfang som det traditionelle spørgeskema.

Læs også: Opret APV-sager i WORXS app'en


Fordele ved den løbende APV

 • Virksomheden arbejder proaktivt
 • Der anvendes åbne spørgsmål
 • Er velegnet til løbende forbedringer

Ulemper ved den løbende APV

 • Der kan være tendens til at overse konkrete problemstillinger

Mange virksomheder vælger i øvrigt at kombinere disse to metoder, og udarbejder dermed en omfattende undersøgelse, der med alt sandsynlighed dækker alle områder i arbejdsmiljøet.

Relaterede artikler

11/12 - 2023

Lovliste – vejen til overensstemmelse

ISO-certificering er en anerkendt standard for overensstemmelse med gældende lovkrav. Gennem implementeringen af ISO-standarder kan virksomheder forbedre deres processer, effektivi...
Læs hele artiklen
16/10 - 2023

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

I 2022 blev mere end 46.000 danskere ramt af arbejdsulykker, der medførte sygefravær, og 43 familier oplevede, at deres nærmeste ikke vendte sikkert hjem fra arbejde. Det er afgøre...
Læs hele artiklen
30/3 - 2023

Om arbejdsulykker og forebyggende indsatser

Indtil de seneste år, har antallet af arbejdsulykker været stort set uændret, på trods af øget fokus på forebyggende metoder. Bliv klogere på, hvilke indsatser der er essentielle ...
Læs hele artiklen
20/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger – med eller uden tjekliste?

Helt konkret kan sikkerhedsrunderinger udføres med eller uden tjekliste. Du tænker måske umiddelbart, at det oplagte valg er at have en tjekliste med. Der er dog fordele og ulemper...
Læs hele artiklen
15/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på no...
Læs hele artiklen
23/1 - 2023

Guide: Opret observationer i WORXS app'en

Med WORXS app'en kan du lynhurtigt oprette observationer, nærvedulykker, APV-sager samt gennemføre sikkerhedsrunderinger. Se videoen, og bliv klogere på hvordan observationer opret...
Læs hele artiklen
12/7 - 2022

ISO 14001 – Miljøledelse

Formålet med en ISO 14001 certificering er, at virksomheden over for sine interessenter kan dokumentere, at den arbejder aktivt på at nå specifikke miljømål og en mere bæredygtig f...
Læs hele artiklen
1/6 - 2022

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne arti...
Læs hele artiklen
24/5 - 2022

APV'ens formål og indhold

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbed...
Læs hele artiklen
21/3 - 2022

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte ...
Læs hele artiklen
Kontakt
Tlf.: +45 70 107 701
kontakt@worxs.dk
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg
CVR: 27927866
Har du spørgsmål?

Tøv da ikke med at kontakte os! Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-14:00

+45 70 107 701 Right arrow