Artikler

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Monday, March 21, 2022

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet ske i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

I hovedtræk består arbejdsmiljøarbejdet i at identificere og løse problematikker forbundet med arbejdsmiljøet – samt som primære fokus at arbejde med forebyggelse af risici.

En arbejdsmiljøorganisation arbejder både på det strategiske samt operationelle niveau, og skal bestå af repræsentanter for både ansatte og ledelsen.


Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er bl.a., at:

  • gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • være inddraget i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)
  • holde sig opdateret vedrørende lovgivning inden for beskyttelse af ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici
  • opstille principper for effektiv oplæring og instruktion, tilpasset den enkelte virksomhed
  • inspirere de øvrige medarbejdere til at arbejde mod et godt arbejdsmiljø
  • rådgive arbejdsgiver om kompetenceudviklingsplanen

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens opgaver på at.dk


Arbejdsmiljøorganisationens opbygning

Der er mange muligheder for, hvordan I kan organisere en arbejdsmiljøorganisation. Typisk består organisationen af en formand samt en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter (valgt af medarbejderne) og arbejdsledere (udpeget af arbejdsgiveren). Det er arbejdsgiverens ansvar at der løbende bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant/er. Arbejdsmiljørepræsentanter bliver valgt for en 2 eller 4-årig periode.

Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper varierer, og skal vurderes af den enkelte virksomhed ud fra et nærhedsprincip. Der er mange forhold der skal tages i betragtning – herunder antal lokationer, afdelinger samt skiftehold. Der er ingen konkrete krav om antallet af arbejdsmiljøgrupper, men det er afgørende at alle medarbejdere har adgang til at mødes med deres arbejdsmiljørepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen.


Virksomheder med under 10 ansatte

Der er som udgangspunkt ikke krav om en etableret arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med under 10 ansatte. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal dog stadig ske i samarbejde mellem arbejdsgiveren, ansatte og arbejdsledere. Der er dog enkelte undtagelser, hvor virksomheder i visse brancher (f.eks. byggeriet) eller virksomhedstyper skal etablere en arbejdsmiljøorganisation på trods af at de er mindre end 10 ansatte.

Læs mere om dette på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Virksomheder med 10-34 ansatte

Så snart virksomheden har 10 eller flere ansatte, er der krav om en arbejdsmiljøorganisation – denne skal bestå af minimum 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant.


Virksomheder med 35 ansatte eller derover

Har virksomheden 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøorganisationen bestå af minimum en arbejdsmiljøgruppe samt et arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe er defineret som én arbejdsleder og én arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgrupperne udfører de daglige operationelle opgaver.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsleder fra forskellige arbejdsmiljøgrupper med en formand. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at varetage de strategiske opgaver, heriblandt planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet.

I nogle virksomheder vil arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget være de samme personer.


Arbejdsmiljøuddannelsen

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter de er valgt eller udpeget.

Arbejdsmiljøuddannelsen giver viden og redskaber til styring og forbedring af arbejdsmiljøet.

Se vores kommende holdstart til Arbejdsmiljøuddannelsen her

Relaterede artikler

11/12 - 2023

Lovliste – vejen til overensstemmelse

ISO-certificering er en anerkendt standard for overensstemmelse med gældende lovkrav. Gennem implementeringen af ISO-standarder kan virksomheder forbedre deres processer, effektivi...
Læs hele artiklen
16/10 - 2023

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

I 2022 blev mere end 46.000 danskere ramt af arbejdsulykker, der medførte sygefravær, og 43 familier oplevede, at deres nærmeste ikke vendte sikkert hjem fra arbejde. Det er afgøre...
Læs hele artiklen
30/3 - 2023

Om arbejdsulykker og forebyggende indsatser

Indtil de seneste år, har antallet af arbejdsulykker været stort set uændret, på trods af øget fokus på forebyggende metoder. Bliv klogere på, hvilke indsatser der er essentielle ...
Læs hele artiklen
20/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger – med eller uden tjekliste?

Helt konkret kan sikkerhedsrunderinger udføres med eller uden tjekliste. Du tænker måske umiddelbart, at det oplagte valg er at have en tjekliste med. Der er dog fordele og ulemper...
Læs hele artiklen
15/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på no...
Læs hele artiklen
23/1 - 2023

Guide: Opret observationer i WORXS app'en

Med WORXS app'en kan du lynhurtigt oprette observationer, nærvedulykker, APV-sager samt gennemføre sikkerhedsrunderinger. Se videoen, og bliv klogere på hvordan observationer opret...
Læs hele artiklen
12/7 - 2022

ISO 14001 – Miljøledelse

Formålet med en ISO 14001 certificering er, at virksomheden over for sine interessenter kan dokumentere, at den arbejder aktivt på at nå specifikke miljømål og en mere bæredygtig f...
Læs hele artiklen
1/6 - 2022

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne arti...
Læs hele artiklen
24/5 - 2022

APV'ens formål og indhold

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbed...
Læs hele artiklen
21/3 - 2022

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte ...
Læs hele artiklen
Kontakt
Tlf.: +45 70 107 701
kontakt@worxs.dk
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg
CVR: 27927866
Har du spørgsmål?

Tøv da ikke med at kontakte os! Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-14:00

+45 70 107 701 Right arrow