Artikler

Bliv klogere på Arbejdsmiljøuddannelsen

Tuesday, March 1, 2022

Et væsentligt element i kompetenceudviklingen af arbejdsmiljøorganisationen er den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med kurset er, at virksomhederne målrettet skal tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mere viden og flere kompetencer, som kan bidrage til en løbende udvikling af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne.

Nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på tre dage (22 timer). Denne skal være gennemført senest 3 måneder efter at de er udpeget eller valgt til arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 2 dages (15 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse inden for de første 9 måneder efter arbejdsmiljøuddannelsen er gennemført.

Arbejdsgiveren skal derefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen 1½ dags (11 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året, mens de sidder i arbejdsmiljøorganisationen.

Opfølgningsdagene og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden om arbejdsmiljøforhold, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet. De skal ikke godkendes af Arbejdstilsynet eller tages hos en bestemt udbyder. Det betyder, at virksomhederne har frihed til at vælge mellem mange forskellige uddannelsestilbud til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Tilmeldingen til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannels skal foretages af arbejdsgiveren og skal foregå til en godkendt udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen. Arbejdsgiveren skal betale alle udgifterne til arbejdsmiljøuddannelsen, opfølgningsdagene og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, herunder kursusgebyr, rejse- og opholdsudgifter, samt dække eventuelle tab af indtægt.

Arbejdsgiveren bør opbevare en kopi kursusbeviserne for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, samt dokumentation for at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen er blevet tilbudt opfølgningsdagene og supplerende arbejdsmiljøuddannelse.


Indhold på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På arbejdsmiljøuddannelsen skal deltagerne lære om de opgaver og krav, der stilles til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Undervisningen på arbejdsmiljøuddannelsen skal indeholde følgende emner:

 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøorganisationen
 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift
 • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som arbejdsmiljøorganisationen indgår og samarbejder i.
 • Arbejdsmiljøorganisationens samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører som f.eks. arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
 • Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
 • Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden

Praktisk hjemmeopgave

Deltagerne skal også udarbejde en praktisk hjemmeopgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Formålet med hjemmeopgaven er, at skabe sammenhæng mellem indholdet af arbejdsmiljøuddannelsen og den enkeltes deltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Når de 22 timers arbejdsmiljøuddannelse er gennemført og den praktiske hjemmeopgave er godkendt af underviseren, så modtager deltageren et kursusbevis.

Arbejdsgiveren bør opbevare en kopi af kursusbeviset, således det kan dokumenteres at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.


Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen kan også gennemføres som en netbaseret uddannelse, hvor forløbet foregår som ”blended learning”, dvs. at undervisningen foregår både som tilstedeværelseskursus og som e-learning.

Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse starter med minimum 4 timers tilstedeværelseskursus, hvor deltagerne mødes og den enkelte deltager

 • får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold af arbejdsmiljøområdet
 • får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som kan danne grundlag for en aktivitetsplan for uddannelsesforløbet
 • kan sætte sin virksomheds arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 • får kendskab til AMO’s opgaver både i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
 • får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning.

Underviseren skal sammen med deltageren lave en aktivitets- og tidsplan for de resterende 18 timer, som foregår som e-learning. I forbindelse med e-learningen skal deltageren løse et antal opgaver, som skal tage udgangspunkt i deltagerens egen arbejdsplads.

Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse skal vare minimum tre uger og må højst strække sig over syv uger.

Relaterede artikler

11/12 - 2023

Lovliste – vejen til overensstemmelse

ISO-certificering er en anerkendt standard for overensstemmelse med gældende lovkrav. Gennem implementeringen af ISO-standarder kan virksomheder forbedre deres processer, effektivi...
Læs hele artiklen
16/10 - 2023

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

I 2022 blev mere end 46.000 danskere ramt af arbejdsulykker, der medførte sygefravær, og 43 familier oplevede, at deres nærmeste ikke vendte sikkert hjem fra arbejde. Det er afgøre...
Læs hele artiklen
30/3 - 2023

Om arbejdsulykker og forebyggende indsatser

Indtil de seneste år, har antallet af arbejdsulykker været stort set uændret, på trods af øget fokus på forebyggende metoder. Bliv klogere på, hvilke indsatser der er essentielle ...
Læs hele artiklen
20/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger – med eller uden tjekliste?

Helt konkret kan sikkerhedsrunderinger udføres med eller uden tjekliste. Du tænker måske umiddelbart, at det oplagte valg er at have en tjekliste med. Der er dog fordele og ulemper...
Læs hele artiklen
15/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på no...
Læs hele artiklen
23/1 - 2023

Guide: Opret observationer i WORXS app'en

Med WORXS app'en kan du lynhurtigt oprette observationer, nærvedulykker, APV-sager samt gennemføre sikkerhedsrunderinger. Se videoen, og bliv klogere på hvordan observationer opret...
Læs hele artiklen
12/7 - 2022

ISO 14001 – Miljøledelse

Formålet med en ISO 14001 certificering er, at virksomheden over for sine interessenter kan dokumentere, at den arbejder aktivt på at nå specifikke miljømål og en mere bæredygtig f...
Læs hele artiklen
1/6 - 2022

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne arti...
Læs hele artiklen
24/5 - 2022

APV'ens formål og indhold

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbed...
Læs hele artiklen
21/3 - 2022

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte ...
Læs hele artiklen
Kontakt
Tlf.: +45 70 107 701
kontakt@worxs.dk
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg
CVR: 27927866
Har du spørgsmål?

Tøv da ikke med at kontakte os! Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-14:00

+45 70 107 701 Right arrow