Artikler

APV'ens formål og indhold

Tuesday, May 24, 2022

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbedret arbejdsmiljø.

Som det fremgår af Arbejdsmiljøloven, er alle virksomheder med ansatte forpligtede til at udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger (APV), som et redskab til at forbedre sikkerhed, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Formålet med APV’en, er at kortlægge de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, samt at vurdere, prioritere og udarbejde handlingsplaner til problematikkerne.


At have fokus på et godt arbejdsmiljø har mange fordele – heriblandt:

  • Færre omkostninger som følge af færre ulykker og erhvervsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejdere
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Indhold i en APV

Der følger en række regler og lovgivninger, som virksomheden skal følge ved gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Arbejdstilsynet beskriver fem faser, som skal gennemføres ved en APV:

  • Identifikation og kortlægning
  • Beskrivelse og vurdering
  • Inddragelse af sygefravær
  • Prioritering og handlingsplan
  • Opfølgning på handlingsplan

Indholdet i en APV skal som minimum bestå af en gennemgang af arbejdsmiljøforhold, en beskrivelse af problemerne og deres omfang, samt en prioritering af de konstaterede problemer med en udarbejdet handlingsplan, hvori det fastlægges hvordan problematikkerne løses. Den endelige handleplan skal offentliggøres, således den er tilgængelig for alle medarbejdere.


APV’en skal revideres minimum hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – eksempler på dette er ændrede arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, indkøb af nye maskiner eller ved tilfælde af arbejdsulykker på baggrund af forhold i arbejdsmiljøet. Der er i høj grad metodefrihed i forhold til hvordan APV’en gennemføres, og med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen – der er dog krav om at der udarbejdes af en skriftlig handleplan, løbende revidering, og ikke mindst inddragelse af medarbejderne.

Læs også: Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Relaterede artikler

11/12 - 2023

Lovliste – vejen til overensstemmelse

ISO-certificering er en anerkendt standard for overensstemmelse med gældende lovkrav. Gennem implementeringen af ISO-standarder kan virksomheder forbedre deres processer, effektivi...
Læs hele artiklen
16/10 - 2023

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

I 2022 blev mere end 46.000 danskere ramt af arbejdsulykker, der medførte sygefravær, og 43 familier oplevede, at deres nærmeste ikke vendte sikkert hjem fra arbejde. Det er afgøre...
Læs hele artiklen
30/3 - 2023

Om arbejdsulykker og forebyggende indsatser

Indtil de seneste år, har antallet af arbejdsulykker været stort set uændret, på trods af øget fokus på forebyggende metoder. Bliv klogere på, hvilke indsatser der er essentielle ...
Læs hele artiklen
20/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger – med eller uden tjekliste?

Helt konkret kan sikkerhedsrunderinger udføres med eller uden tjekliste. Du tænker måske umiddelbart, at det oplagte valg er at have en tjekliste med. Der er dog fordele og ulemper...
Læs hele artiklen
15/3 - 2023

Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

Det er i de fleste brancher ikke et lovkrav at fortage sikkerhedsrunderinger på arbejdspladsen, men det kan bestemt være hensigtsmæssigt at indføre. I denne artikel kigger vi på no...
Læs hele artiklen
23/1 - 2023

Guide: Opret observationer i WORXS app'en

Med WORXS app'en kan du lynhurtigt oprette observationer, nærvedulykker, APV-sager samt gennemføre sikkerhedsrunderinger. Se videoen, og bliv klogere på hvordan observationer opret...
Læs hele artiklen
12/7 - 2022

ISO 14001 – Miljøledelse

Formålet med en ISO 14001 certificering er, at virksomheden over for sine interessenter kan dokumentere, at den arbejder aktivt på at nå specifikke miljømål og en mere bæredygtig f...
Læs hele artiklen
1/6 - 2022

Metoder til at lave Arbejdspladsvurderinger

Gennemførelsen af APV undersøgelser kan ske på mange måder, da der i høj grad er metodefrihed. Med tiden er der udviklet mange forskellige metoder til gennemførelsen - i denne arti...
Læs hele artiklen
24/5 - 2022

APV'ens formål og indhold

APV’en er ikke blot en forpligtelse, som virksomheder skal følge jf. Arbejdsmiljøloven – men derudover også et suverænt værktøj hvis man ønsker at arbejde systematisk mod et forbed...
Læs hele artiklen
21/3 - 2022

Alt du skal vide om Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven fastlægger reglerne vedrørende organiseringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som alle virksomheder er forpligtede til at efterleve. I virksomheder med 10+ ansatte ...
Læs hele artiklen
Kontakt
Tlf.: +45 70 107 701
kontakt@worxs.dk
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg
CVR: 27927866
Har du spørgsmål?

Tøv da ikke med at kontakte os! Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-14:00

+45 70 107 701 Right arrow